REGULAMIN PROMOCJI „CHIMNEY COUPONS”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja ‚Chimney Coupons’ (zwana dalej Promocją) obowiązuje od 01.10.2022r. do odwołania.
 2. Promocja jest organizowana przez CCB Tomasz Domagała z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 4.
 3. Promocja skierowana jest dla klientów Chimney Cake Bakery, którzy otrzymają arkusz z kuponami zniżkowymi (zwanych dalej Uczestnikami).


ARKUSZE Z KUPONAMI ZNIŻKOWYMI

 1. Kupony zniżkowe mogą być wydawane tylko i wyłącznie przez Chimney Cake Bakery.
 2. Kupony zniżkowe występują tylko w wersji papierowej. Wersja elektroniczna kuponów, nie uprawnia do otrzymania zniżki.
 3. Kupony zniżkowe obniżają cenę produktów z oferty Chimney Cake Bakery zgodnie z widniejącą na kuponie informacją.
 4. Każdy arkusz z kuponami zniżkowymi posiada datę ważności widniejącą na arkuszu.
 5. Każdy kupon posiada unikalny kod QR, który przy okazaniu Pracownikowi Chimney Cake Bakery musi być czytelny i niezniszczony.
 6. Uczestnik Promocji, chcąc skorzystać ze zniżki ma obowiązek oddać kupon Pracownikowi w celu jego archiwizacji.
 7. Kupony zniżkowe są ważne we wszystkich punktach Chimney Cake Bakery, chyba że na kuponie zaznaczono inaczej.
 8. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Promocji, Uczestnik będzie mógł skorzystać z kuponów zniżkowych w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia odwołania lub zawieszenia Promocji. W przeciwnym razie kupony zostaną unieważnione.
 9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do błędu w projekcie oraz druku kuponów. W przypadku wykrycia błędów może unieważnić kupony.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „Chimney Coupons”.
 2. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.