Regulamin karta na pieczatki

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja ‚Karta na pięczątki’ (zwana dalej Promocją) obowiązuje od 01.10.2018r. do odwołania.
 2. Promocja jest organizowana przez CCB Tomasz Domagała z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 4.
 3. Promocja skierowana jest dla klientów Chimney Cake Bakery (zwanych dalej Uczestnikami), którzy otrzymają kartę do zbierania pięczątek.


KARTY NA PIECZĄTKI, ZBIERANIE PIECZĄTEK, WYMIANA NA PRODUKTY

 1. Karta do zbierania pieczątek (zwana dalej Kartą) jest fizyczną, papierową kartą, którą może otrzymać każdy klient Chimney Cake Bakery podczas wizyty w jednym z punktów Chimney Cake Bakery.
 2. Za każdy zakup produktu z oferty Chimney Cake Bakery z kategorii Chimney Cakes lub Chimney Cones, Uczestnik otrzymuje jedną pieczątkę.
 3. Uczestnik promocji, jest zobowiązany poinformować pracownika o chęci otrzymania pieczątki podczas zamówienia lub przy jego odbiorze.
 4. Podstawą do wymiany pieczątek na produkt z oferty Chimney Cake Bakery jest skompletowanie dziesięciu pieczątek na karcie oraz przekazanie jej pracownikowi podczas składania zamówienia.
 5. Karta z kompletem pieczątek upoważnia to odbioru jednego produktu z kategorii Chimney Cakes lub Chimney Cones.
 6. Pieczątki można otrzymać za zakupy w każdym punkcie Chimney Cake Bakery.
 7. Wymiana karty z kompletem pieczątek na produkt z oferty Chimney Cake Bakery jest możliwa w każdym punkcie Chimney Cake Bakery.

ZAKOŃCZENIE PROMOCJI

 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do błędu w projekcie oraz druku Kart. W przypadku wykrycia błędów może unieważnić Karty.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym terminie.
 3. W przypadku zakończenia Promocji, Karty z kompletem pieczątek będzie można wymienić na produkt do 14 dni od daty zakończenia Promocji.
 4. W przypadku braku kompletu pieczątek, Karty z pieczątkami będzie można wymienić na zniżkę na produkt z oferty Chimney Cake Bakery, zgodnie z przelicznikiem 1 pieczątka = 1zł zniżki na produkt z oferty Chimney Cake Bakery. Wymiana pieczątek na zniżkę produktową może nastąpić do 14 dni od zakończenia Promocji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji „Chimney Coupons”.
 2. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.